Castellum Fectio Bunnik

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Castellum Fectio Bunnik

Impressie Castelllum Fectio.jpg
Rond het begin van de jaartelling is het Romeinse castellum Fectio (Vechten) gebouwd. Het fort lag aan de rivier de Rijn, die in die tijd hier stroomde.

Het is een van de oudste Romeinse forten in Nederland. Fectio lag op strategisch plek omdat enkele kilometers naar het westen de Vecht aftakte van de Rijn. Het castellum maakte deel uit van een hele serie forten langs de Rijn, die vanaf 47 na Chr. de grens (limes) vormde van het Romeinse rijk.

Fectio had een internationale bezetting. Er liepen lieden uit heel Europa rond waaronder een cohort Spaanse hulptroepen, de cohors I Flavia Hispanorum equitata.

Later is er ook een afdeling Thracische ruiters gelegerd geweest; de ala I Thracum.


Castellum Fectio en het kampdorp (4 of 5 – 275 n.Chr.)

De Latijnse naam voor het riviertje de Vecht is Fectio. Castellum Fectio ligt in die tijd zeer strategisch: stroomopwaarts van de splitsing van de Vecht en de Rijn. Via deze belangrijke vaarroutes kunnen de Romeinen op twee manieren de Noordzee bereiken. De rivierarm voor het castellum is door verlanding verdwenen.

De Romeinen bouwen het fort op een zo hoog mogelijke plaats: de oeverwal. Toch is het er niet altijd veilig. De Rijn ligt nog niet tussen dijken en heeft vrij spel. Veel sporen van overstromingen en beschoeiingen duiden hierop.

Rond 4 of 5 n.Chr. wordt het fort voor het eerst gebouwd. De gebouwen zijn van hout en het geheel wordt omgeven door een aarden wal en gracht. Het is waarschijnljk een vlootstation, een tussenstop voor veroveringscampagnes. In 47 n.Chr. wordt Fectio één van de forten langs de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk.


Bataafse opstand

Na de dood van keizer Nero In 69 n.Chr. komen de Bataven langs de Limes in opstand. Zij grijpen hun kans. Doordat de grensverdediging verzwakt is, zien ze kans Fectio plat te branden. De Romeinen bouwen het opnieuw op in hout. Aan de oostzijde ontwikkelt zich een kampdorp, de vicus.

Het stenen castellum

In het begin van de derde eeuw n.Chr. bouwen de Romeinen hun laatste – achtste – castellum. Dit keer gebruiken ze steen voor de hoofdgebouwen, de muur met torens en de poorten.


Impressie Castellum Fectio

Het hoofdkwartier (principia) lag midden in het kamp, aan de Limesweg door het kamp heen. Alle Romeinse forten langs de Limes werden op deze wijze gebouwd.


Romeinse troepen

Vrijwel alle troepen op Fectio zijn hulptroepen van inheemse soldaten. Geronseld als uitvloeisel van een verbond met stammen of geronseld vanwege hun specifieke kennis of vechttechnieken. Vanaf het einde van de eerste eeuw is het ‘Cohors II Brittonum milliaria equitata’ gelegerd op Vechten, een 1000 man sterke infanterie-eenheid met ruiters uit Britannia. Zij worden afgelost door een kleinere eenheid van 500 Spaanse soldaten: de Cohors I Flavia Hispanorum equitata. Ook zij hebben ruiters bij zich. In de tweede en mogelijk de derde eeuw zijn er uitsluitend ruiters in het fort: de Ala I Thracum uit Bulgarije.

Het einde van Fectio

Rond 275 n.Chr. valt het doek voor castellum Fectio en de vicus. Het Romeinse leger verlaat deze en andere forten. De gevonden houtskoollagen doen vermoeden dat het een gewelddadig einde is geweest. Het kan ook een bewust ontmantelen van de installaties zijn geweest. Maar niemand kent het precieze einde van het castellum, dat blijft een mysterieus raadsel.

Tegenwoordig wordt er op de locatie van het Castellum een betonnen aanduiding gebouwd die het fort weergeeft.