Castellum Laurium, Kerkplein Woerden

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Castellum Laurium

In 2002 werd op deze plaats archeologisch bodemonderzoek gedaan, omdat er een parkeergarage zou worden gebouwd. Daarbij werden restanten van onder meer het omgrachte fort, de (handels)nederzetting (vicus) en in de nabijheid 7 Romeinse schepen en houten kadewerken teruggevonden.
Bovengronds castellum Laurium is nu niet meer te zien, maar de contouren van het voormalige fort zijn op het Kerkplein in het stratenpatroon zichtbaar gemaakt. In Woerden zijn in het Stadsmuseum en in de parkeergarage Castellum (drive-in museum) vondsten te bezichtigen. Daarnaast organiseert het Gilde een Romeinse stadswandeling langs de diverse vindplaatsen. En in Woerden varen een reconstructie van een Romeins_schip_Woerden:_Per_Mare_ad_Laurium en van een Romeins_schip_Woerden:_Fiducia.

Het houten auxilia legerkamp werd vermoedelijk rond 41 na Chr. opgericht ter hoogte waar thans de Petruskerk in Woerden staat. Destijds werd het fort in een kronkelwaard op een oeverwal aan de Rijn gebouwd bij de plek waar die in verbinding stond met het riviertje de Linschoten. Een mogelijke reden voor de bouw van het fort kunnen plannen voor een Romeinse invasie van Engeland zijn geweest.

Al binnen enkele jaren na de bouw werd rond 47 na Chr. ter vervanging een nieuw fort een klein stukje noordelijker gebouwd. Dit nieuwe fort werd, evenals vele andere Romeinse forten, verwoest tijdens de Bataafse Opstand van 69-70. Nadat de rust was weergekeerd werd het fort op diezelfde nieuwe plek herbouwd. Gedurende de Romeinse tijd werd het fort vermoedelijk nog eenmaal rond 175 na Chr. verbouwd in tufsteen. Restanten van dit tufsteen zijn in de fundering van het stadsmuseum en de Petruskerk teruggevonden.
Er zijn dus vier periodes voor Laurium te onderscheiden, die Woerden I t/m IV worden genoemd. De laatste periode loopt tot circa 260 toen de Germaanse invallen begonnen en de Romeinen deze omgeving verlieten.
In het fort was waarschijnlijk een cohors van ongeveer 500 man gelegerd. Door archeologische opgravingen te Woerden zijn namen van de legereenheden bekend: de Cohors XV Voluntarium (civium Romanorum pia fidelis) bestaande uit vrijwillige infanteristen van Romeinse burgers, en de Cohors III Breucorum (afkomstig uit de Balkan) die hen rond het midden van de 2e eeuw afloste. Een van die Breuci wordt ook op een in Woerden gevonden Altaarsteen Heliogabalus Oranjestraat Woerden vermeld.Bron: [1]