Gebiedskaart LUGDUNUM Katwijk aan Zee

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onderwerp:

Gebiedskaart LUGDUNUM Katwijk aan Zee

Lugdunum ("stad van [de god] Lugh") was een Romeinse nederzetting in de provincie Neder-Germanië (Germania Inferior) nabij het huidige Katwijk.

De nederzetting lag op de zuidelijke oever van de Rijn, de noordgrens van het Romeinse Rijk, de zogenaamde limes (Latijn voor "grens"). Het achtervoegsel "Batavorum" is potjeslatijn. Het is geïntroduceerd om onderscheid te maken met ander Lugduna, zoals Lugdunum (Lyon) in Frankrijk. Historisch gezien behoorde de nederzetting niet tot het gebied van de Bataven maar van de Cananefaten.


De Limes, de noordgrens van het Romeinse rijk op het Europese vasteland, liep van Arnhem naar de Noordzee en eindigde bij Katwijk. Het was een militaire zone bestaande uit: een hoofdweg, forten, wachttorens en zowel burgerlijke als militaire nederzettingen. Langs deze grens ontstond een belangrijke handelsroute tussen de Romeinen en inheemse volkeren die hier al in IJzertijd woonden, zoals de zogenaamde Cananefaten.

Informatiepaneel

In Katwijk zijn veel archeologische vindplaatsen uit de Romeinse Limes tijd opgegraven en nog steeds aanwezig. Op 3 belangrijke vindplaatsen is een Limes informatiepaneel geplaatst. Deze geven informatie over de locatie en de rol die deze speelde in de Romeinse Tijd. Deze panelen maken deel uit van een landelijk ‘panelen lint’ dat loopt van Arnhem naar Katwijk. Deze panelen zullen ook op deze Limeswiki geplaatst worden.

De Katwijkse locaties zijn:

>De Brittenburg, over de resten van Lugdunum, op de Strandboulevard nabij de Uitwatering

>De Zanderij, boeren nederzetting en een grafveld uit de Romeinse Tijd, aan de Parnassia in de Katwijkse Zanderij.

>Het Castellum van Valkenburg, een fort en een kampdorp uit de Romeinse Tijd, op het Castellumplein in het centrum van Valkenburg.