HKKO: De Beldert

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Beldert te Zoelen

DeBeldert.jpg
DeBeldert1.jpg

Deze informatie is aangeleverd door een lid van de HKK&O, gevestigd in Kesteren.

Op de bovenste afbeelding is de Werkgroep archeologie aan het werk op De Beldert.

Op de Onderste Afbeelding is een inheems Romeins kookpotje van De Beldert te zien. Diameter ca. 160 mm hoogte ca. 140 mm.

De Beldert bij Zoelen was een van de meest omvangrijke vindplaatsen in het rivierengebied. Vandaag de dag is hier echter niet meer zoveel van over omdat het gebied grote littekens is aangebracht door ontgronding en gaswinning. Het gebied bij de Beldert was in de kern een grote nederzetting uit de midden- en late IJzertijd. Bij de komst van de Romeinen ontstond er al direct een handels verhouding en romaniseerde dit gebied naar een Romeinse nederzetting niet ver uit de buurt van een in deze regio gelegen castellum. In de Nederzetting is bij de start van de ontgrondingen enorm veel archeologisch materiaal gevonden. Jaren achtereen konden we ter plaatse veel bergen voordat het in de zuigpijpen en dragline bakken verdween.