HKKO: Mauriksestraat

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Mauriksestraat te Zoelen

Mauriksestraat.jpg

Deze informatie is aangeleverd door een lid van de HKK&O, gevestigd in Kesteren.

Op de afbeelding zijn amateur archeologen van het eerste uur, Jan Buys en Roeland Datema te zien.

In 1979 werd een zandput aan de Mauriksestraat in noordwaartse richting uitgebreid. Tijdens het afgraven van de uit kleiafzettingen bestaande bovengrond werd, volledig onverwacht, een grafveld uit de Romeinse tijd ontdekt. Het grafveld besloeg een rechthoek, ter grootte van 120x100 m. Het aantal graven bedroeg vermoedelijk ongeveer 100, overwegend crematiegraven. Het percentage inhumatiegraven ligt rond de 10. De meeste bijzettingen waren omgeven door een greppel, vierkant of rond en gesloten of onderbroken. Opvallend is de grote variatie in de afmetingen van deze greppels, 4 tot 24 meter in doorsnede. De grootste greppels liggen op een strook binnen het grafveld. De datering van dit grafveld kan voorlopig gesteld worden vanaf ongeveer 70 tot midden 2e eeuw na Chr.