LiMissie

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

LiMissie

Deze Limeswiki is tot stand gekomen in het kader van het project de LiMissie. De LiMissie is een samenwerkingsproject van de vijf Leadergebieden langs de Romeinse Limes in Nederland: - Leidse Ommelanden - Weidse Veenweiden - Kromme Rijnstreek - Rivierengebied West - Rivierengebied Oost

Doel is om de oude grens van het Romeinse Rijk - de Limes - van onderaf meer bekend en beleefbaar te maken. Formele aanvrager en verantwoordelijke voor de uitvoering is de Stichting Werk aan de Linie, gevestigd op fort Vechten bij Castellum Fectio Bunnik.

Het project bestaat uit een aantal deelprojecten: - Mobilimes - DigiLimes (Limeswiki) - Limes Stap voor stap (verplaatsen langs de Limes) - Limes Uitwisseling en Inspiratiemomenten (LUIMs) - Organisatie Limesnetwerk - Limes zichtbaar maken met nieuwe media - Mobiele, consistente informatiepanelen

Het project vindt plaats van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 Het project wordt gefinancierd door de Europse Unie, Provincie Utrecht en Provincie Gelderland en door bijdragen in de vorm van inzet van vele vrijwilligers.

Logo-EU.jpg Logo-Leader.jpg Logo-Utrecht.jpg Logo-Gelderland.jpg

Europees fonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland!