Romeinen

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Herkomst van de naam

HeuvelsRome.png

Rome is met een leeftijd van zo'n 2500 jaar een van de oudste nog steeds bewoonde (wereld)steden, en is cruciaal geweest in de vorming van de huidige westerse cultuur.

In de 10e eeuw voor Christus werden er op de eerste twee heuvels waar Rome zich op bevindt nederzettingen gesticht. In het gebied woonden een aantal volken die behoorden tot de Latijnen. Wat deze verschillende volken in gemeen hadden was de taal die ze spraken. De Romeinen waren een van deze volken.

Links een kaartje met daarop de Tiber en de zeven heuvels van Rome

De Romeinen en de Latijnen

Latijnen midden Italie.jpg

Na 500 voor Christus werden de Romeinen het belangrijkste volk binnen de Latijnen. Echter was de macht van de Romeinen bijna verdwenen nadat een Gallische stam in 387 voor Christus Rome plunderde. Ondanks dat de Romeinen deze strijd verloren bleven ze machtig in dit gebied. Dit zorgde voor onenigheid met de andere Latijnen. Na een tweejarige oorlog bleken de Romeinen te sterk voor de Latijnen en begonnen zij met het regeren over de Latijnen.

Rechts een kaart met daarop de verschillende volken die tot de Latijnen behoorden.

Ontwikkeling van Rome

Romeinse rijk.jpg

Op de afbeelding hier links is het Romeinse Rijk rond het jaar 0 te zien in het roze. Met uitbreiding van het rijk werd de taal en cultuur van de Romeinen verspreid.

Romeins Koninkrijk

Het Romeinse Rijk was de voorloper van het uiteindelijke Romeinse Keizerrijk. Het begin van het Koninkrijk is onduidelijk, maar wordt geschat op 753 voor Christus. Volgens de mythe begon het Koninkrijk met Romulus die Rome liet bevolken door mensen die verbannen waren aan te trekken. Het einde van het Koninkrijk is beter aan te geven doordat Lucius Iunius Brutus de laatste Koning verjoeg en de Romeinse Republiek stichtte.


Romeinse Republiek

De Republiek zit tussen het Romeinse Koninkrijk en het Romeinse Keizerrijk in. De republiek begon in 509 voor Christus en eindige in 27 voor Christus.

Romeinse Keizerrijk

Voor velen is dit de bekendste periode uit de Romeinse Geschiedenis. Het Rijk kwam in deze periode, 27 voor Christus tot 395 na Christus, op haar hoogtepunt.

Burgerschap voor niet Romeinen

Naarmate Rome groter en belangrijker werd door uitbreiding van het rijk, werd ook het burgerschap gewilder. Door speciale regelingen konden soldaten uit andere landen na 25 jaar diensttijd Romeins burger worden. Dit zorgde ervoor dat andere volken zoals de Germanen en de Kelten zichzelf ook Romein mochten noemen.