Romeins Aquaduct

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Watersysteem

Schoon drinkwater was ook voor de Romeinen belangrijk. Vermoedelijk leverden de waterputten die ze hadden geslagen niet de benodigde hoeveelheid water op. De Romeinse soldaten bouwden aan het einde van de eerste eeuw na Chr. een aquaduct, letterlijk: een waterleiding. De Legionairs van het Tiende Legioen (Legio X Gemina) hebben het aquaduct aangelegd.

Dit is het begin van de vijf kilometer lange waterleiding: aquaduct. De waterleiding is rond het jaar 100 aangelegd om vers water te brengen naar de legioenplaats in Nijmegen.

De Romeinen gebruikten een houten goot, dammen, tunnels bruggen en andere constructies om het water op de plaats van bestemming te krijgen.

Deze waterleiding liep van Berg en Dal naar de legerplaats(castellum) Hunnerberg in Nijmegen over een afstand van vijf kilometer. Het water stroomde waarschijnlijk door een houten goot afgedekt met een laag aarde.

Voor het watersysteem groeven de Romeinen enkele geulen (Kerstendal, Louisedal en Mariënbosch) en een drietal dammen (Cortendijk, Swartendijk en Broerdijk). Hiervoor is zo'n 300.000 m3 grond verplaatst. Een geleidelijk hoogteverval van 0,2% zorgde voor de aanvoer van water naar de legioenbasis.

Vanwege de scheve grondlagen komt het grondwater op plaatsen dicht bij het oppervlak. Het Kerstendal is door de Romeinen gegraven om watervoerende lagen in de grond aan te boren.

Visualisatie van de waarschijnlijke loop en structuur van de waterleiding die de Romeinen voor hun legerkamp op de Hunerberg aanlegde. Gemaakt in opdracht voor Museum Valkhof Nijmegen.Het Romeinse Aquaduct is het grootste Romeinse monument van Nederland. Er is een App beschikbaar op i-tunes [1]

Bijbehorende site: aquaductgroesbeek.nl