Romeins schip Woerden 26

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Woerden 2/6

In 1988 werden op deze plaats drie putten gegraven door de Archeologische Werkgroep van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging. In de noordelijke put lagen twee schepen. De "Woerden 2", een vrachtschip, en de "Woerden 3", een boomstamkano.

In 1998 werd aan de andere kant van de weg bij een nieuwe opgraving eveneens een deel van een schip gevonden, dat de "Woerden 6" werd genoemd. Later onderzoek toonde aan dat het hier om een ander deel van de in 1988 gevonden "Woerden 2" ging. Daarom staat dit schip nu bekend onder de naam "Woerden 2/6"

Verder kwamen bij de opgravingen in 1988 op deze plaats drie beschoeiingen aan het licht. De eerste lag tegen de oostelijke wand van de noordelijke put. Het materiaal dateerde van de periode tussen 50 en 70 na Chr. De tweede en derde werden in beide putten gesignaleerd en dateerden respectievelijk van het eerste kwart van de tweede eeuw en het midden van de tweede eeuw.

Onder de overige vondsten bevond zich een altaar, dat gewijd was aan Sol Elagabalus en Minerva en dat zich nu in het stadsmuseum van Woerden bevindt.