Romeinse Molenstenen, Kruittorenweg Woerden

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Romeinse Molenstenen, Kruittorenweg

px=50
"int bolwerk, omtrent Weddestein" werden op 13 juni 1590 bij werkzaamheden aan de stadswallen hier twee Romeinse molenstenen gevonden. De vinders brachten ze naar het stadhuis. Daar werd de vondst dankbaar aanvaard en de drie gravers kregen een fooi: "elcx acht stuyvers, tot drie personen facit 24 stuyvers" (bron: stadsrekening 1589/1590, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Woerden).

De stenen werden in het stadhuis bewaard en in een dakbalk werd door onderstaand vers de vondst vereeuwigd:

"BeId'(dese steenen) rödtd = I 1
bII VVedd'steIn Men Vödt = MVVVIII 1018
Int hofLandt onbedaChte = CLI 151
op den dertI(enden) daCh = CI 101
Van IVnIVs tgesChaCh = CCVVVII 217
Int dIepen der stadsgraChte" = CII 102
1590


De hoofdletters zijn rood geschilderd en stellen daarmee een getalswaarde in Romeinse cijfers voor. Telt men ze op dan is de uitkomst 1590, het jaartal van de vondst.
De balk en de stenen zijn nog steeds in het oude stadhuis, dat nu in gebruik is als museum te bewonderen (tweede etage). De stenen hebben een middellijn van 82 cm. De onderste, de ligger, is kegelvormig. De bovenste, de loper, heeft een kegelvormige uitholling aan de onderzijde (nodig om hem op de ligger te kunnen laten draaien) en is van boven vlak.
In 1831 liet wethouder J. Knijff Hzn. de stenen zien aan de Leidse hoogleraar C.J.C. Reuvens en vroeg er zijn oordeel over. Deze schreef hem later: "Ik acht het mijnen pligt Uwel Ed. te berigten, dat de steenen, op het stadhuis in den muur vastgehecht, mij voorkomen ontwijfelbare Romeinsche molensteenen te wezen, van dienzelfden aard, als ik er in ons land verscheidene kan aanwijzen". (Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Archief na 1811 nr 208, 15 december 1831).

Het bolwerk Weddestein was een van de vijf bolwerken van de omwalling van de stad Woerden, die als onderdeel van de verbetering van de vestingwallen in de tweede helft van de zestiende eeuw zijn aangelegd.Bron: Plomp, N. (1972) "Woerden 600 jaar stad", Woerden : Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen nr 13.

meer over meel en molenstenen:
collectie utrecht