Romeinse Tempel Nijmegen West

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tempels Fortuna en Mercurius

Deze locatie is binnen de muren van de Romeinse stad. Op het Maasplein kijkt u oostwaarts naar de achterkant van twee tempels. Een van de tempels was gewijd aan Fortuna, waar veelal de vrouwen hun offers brachten, de andere aan Mercurius.

Noviomagus-9866.jpg Noviomagus-9863.jpg

Beide goden staan voor voorspoed en welvaart (Fortuna was godin van welzijn en voorspoed, Mercurius god van de handel). Offerplechtigheden in tempels werden meestal betaald door mensen die de goden wilden bedanken. Dat kon in de vorm van een wijgeschenk, zoals stenen altaren en bronzen beeldjes, of door het offeren van voedsel. Op de tempels aan het Maasplein werden naast dieren als hanen, schapen, geiten en vissen ook dadels, vijgen en pijnboompitten geofferd. Een deel daarvan werd tijdens rituele maaltijden genuttigd.

Waarschijnlijk zijn de tempels bij de grote stadsbrand in 180 na Christus verloren gegaan en niet meer herbouwd. De contouren van de tempels zijn aangegeven in de bestrating. Op het Maasplein zelf ziet u de omtrekken van een villa, waar mogelijk een belangrijk (Bataafs?) lid van het stadsbestuur woonde. Ook is een trappartij van een van de tempels gereconstrueerd.

Bovenop de trappartij is een bronzen plaquette aangebracht waarin u beide tempels kunt herkennen. Er staat bovendien nog een informatiebord met een tijdvenster. Als u daar doorheen kijkt, ziet u de tempel van Mercurius op de plaats waar hij ooit heeft gestaan.