Romeinse weg Katwijk - Vechten

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Romeinse weg Katwijk - Vechten

Langs de limes liepen belangrijke wegen die het reizen tussen en het bevoorraadden van de castella een stuk makkelijker maakten. Deze wegen moeten voor zowel burgers als militairen een belangrijke taak hebben gehad.

Reconstructie Romeinse weg bij Utrecht.jpeg

Datering

De limesweg tussen Katwijk en Vechten is tijdens (archeologisch)graafwerk 71 keer teruggevonden. Het is duidelijk dat de weg een diverse opbouw had en over de gehele afstand verschillende keren van uiterlijk veranderde. Tot het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw werd er gedacht dat de limeswegen ongeveer tegelijkertijd met de bouw van de castella tot stand waren gekomen. Echter, aan het einde van de jaren 90 werden de technieken voor dendrochronologische datering(dendrochronologie of jaarring(en)onderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen) steeds beter en oude dateringen werden bijgesteld. Het bleek dat de oude dateringen van sommige objecten niet klopte. De originele dateringen waren geplaatst rond het jaar 40 na Christus, een tijd die redelijk overeen komt met de bouw van de eerste castella in Nederland. De nieuwe dateringen kwamen echter een stuk later te liggen, rond het jaar 100 na Christus. De theorie dat de limeswegen dus met de bouw van de castella zijn ontstaan begon dus te wankelen.

Door de vondst van aardewerk en het dateren van meer houten steunpalen van de weg dateren archeologen de weg nu tussen 85 en 90 na Christus. De weg is tussen 125 en 168 na Christus op een aantal punten verlegd, waardoor de begindatering niet voor de hele weg geldt.

Er is geen precieze einddatering voor het gebruik van de weg. Een aantal archeologische vondsten wijzen er op dat er in ieder geval tot en met 225 na Christus gebruik van werd gemaakt en misschien zelfs nog werd onderhouden. Naarmate de 3e eeuw vorderde werd de weg steeds minder gebruikt en tegen het einde van de 3e eeuw was het grootste gedeelte van de weg niet meer in gebruik. Lokaal bleven kleine stukjes nog in gebruik tot latere tijden.

Bouwstijl

In zo goed als alle 71 vindplaatsen van de weg is verschil te zien in hoe de weg in aangelegd. Wel kunnen we 4 hoofdtypes onderscheiden.

1. Niet of nauwelijks verhoogd grindpad. Er kunnen bermgreppels langslopen.

2. De weg is opgehoogd met aarde(een zogenaamde agger) waarop weer een verharding is aangebracht. Ook hier kunnen er bermgreppels langslopen.

3. Een agger waar aan de zijkanten beschoeiing of bekisting is aangebracht.

4. De weg ligt op een fundering van houten palen.

Op 63% van de vindplaatsen is een verhoging van de weg gevonden in de vorm van een agger. In 6 gevallen bleek deze niet aanwezig te zijn, en in de overige gevallen was het niet meer te achterhalen of er ooit een agger aanwezig was.