Waterput Nijmegen

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Waterput

Romeinse waterput-1316.jpg
Achter appartementencomplex Porta Romana aan de Ubbergseveldweg in Nijmegen liggen de resten van een Romeinse waterput.

Bij opgravingen is de putrand bestaande uit grote blokken tufsteen teruggevonden. Het onderzoek vond plaats in 1959 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Onder leiding van Prof. Brunsting hebben de archeologen de put ongeveer 9 meter diep uitgegraven, maar de onderkant niet bereikt. De waterput lag in de legerplaats van het Tiende Legioen dat in Nijmegen-oost van 71 - 104 na Chr. op de Hunerberg lag. Jarenlang lag een kring van tufstenen blokken van de putbekleding achter de school 'De Klokkenberg', die na de opgraving daar werd gebouwd. Muurwerk en poorten van de legerplaatsen die er ooit lagen in de Romeinse tijd, zijn in de tuin en de stoep weergegeven met lage muurtjes en lichtarmaturen.