Tempel onder Grote Kerk Elst

Uit Limes-wiki
Versie door Admin (Overleg | bijdragen) op 24 nov 2013 om 21:56

Ga naar: navigatie, zoeken

Tempel onder de Grote Kerk in Elst (GLD)

Zichtbaar gemaakt fundament tempel
Onder de kerkvloer van de Grote Kerk van Elst zijn overblijfselen gevonden van een Gallo-Romeinse tempel. Geschat wordt dat deze tempel er in het jaar 50 na Chr. heeft gestaan.

Daarnaast zijn er ook fundamenten gevonden van een Gallo-Romeinse omgangstempel uit ongeveer 100 na Chr. Van deze tempel zijn de contouren van de trappartij zichtbaar gemaakt aan de zuidzijde van de kerk. Deze tempel had een zuilengallerij rondom en in het midden een rechthoekig, geloten gebouw. Dit gebouw had ongeveer de hoogte van de gewelven van de huidige kerk.

De god die hier vereerd werd is vermoedelijk Hercules-Magusanus. De tempel raakte in de loop van de derde eeuw in verval.

Ton Derks VU Amsterdam: "Aangenomen werd dat de eerste tempel tijdens de Bataafse opstand in 79 na Christus was vernield en dat daarom een tweede tempel was gebouwd. Maar jaarringenonderzoek naar de eikenhouten funderingspalen van de jongste tempel wijzen uit dat die jonger moet zijn. De groei van het hout is vergeleken met bestaande curves. "Bij de buitenste jaarring houdt het op en dan komen we uit bij 97 na Christus, plus of min zes jaar. Dat betekent dat de bouw van deze tempel niets met de Bataafse opstand heeft te maken.

Een munt van keizer Nerva, gevonden in een laag grond bovenop de eerste tempel, versterkt dat. Nerva was maar heel even keizer. Deze munt moet in 96 of 97 zijn geslagen. Daaruit maken we op dat de jongste tempel aan het begin van de tweede eeuw is gebouwd."

Een verklaring waarom juist toen een nieuwe tempel is gebouwd. "Bij de verlening van stadsrechten aan de Bataafse gemeenschap kregen heiligdommen vaak een facelift."

Ook de Bataven beschouwden de plek als een heiligdom en offerplaats voor hun goden, zoals blijkt uit gevonden botten en Keltische munten. Ten tijde van de komst van de Romeinen leefden de mensen in kleine nederzettingen met ca. 5 boerderijen. Elst onderscheidde zich met ongeveer 100 inwoners en speelde een belangrijke rol als religieus en bestuurlijk centrum in het Bataafse stamgebied. Op de locatie van het Bataafse heiligdom bouwden de Romeinen rond 50 na Chr. een natuurstenen tempel van 11 x 9 meter. Van deze tempel, die dus teruggaat op een voor-Romeins heiligdom, zijn de fundamenten en de vloer nog aanwezig.

Impressie tempel elst.jpg


Spannende Geschiedenis: Gallo-Romeinse Tempel